Kiwa Saito

©Kiwa Saito

Verktyg (2017)

63x87cm(utan ram) Broderitråd på bomullstyg