Kiwa Saito

©Kiwa Saito

Köksverktyg (2015)

63x87cm(utan ram) Broderitråd på bomullstyg